Pierlala Again… Tribute to the Free Mind

Pierlala is a fictive character who turns up in various historic periods of my country (Flanders). Every time there is a new ruler, some kind of revolution, political disorder, occupation… he appears and mocks at the rulers of that era. In fact he is the impersonation of the spirit of his people. Here we meet him in the 18th and 19th century (French Revolution, Napoleon, birth of the Belgian nation after the Brabant Revolution). After every period he dies to be reborn whenever necessary.


Pierlala is een fictieve figuur ontstaan in de volksgeest. Telkens als er zich een omwenteling of bezetting voordoet, duikt hij op en drijft de spot met de bestaande heersers. In feite is hij de verpersoonlijking van de vrijheidsgeest van zijn volk. In dit stuk verschijnt hij ten tijde van de Franse Revolutie, Napoleon, de Brabantse Revolutie bij het ontstaan van België. Na zijn taak sterft hij weer, om vervolgens opnieuw geboren te worden als dat nodig zou blijken.

©    2020    All  music composed and/or arranged by the owner of this site. Some arrangements may be based on public domain tunes.