Lied van Opstanding - Song of Resurrection

Deze liederen zijn bestemd voor onze vormelingen. Zo kunnen zij actief aan de vieringen deelnemen en al zingend hun geloof uitdrukken.

These songs are meant for the confirmation of 12-year-olds. This way they can celebrate and sing to express their faith.©    2020    All  music composed and/or arranged by the owner of this site. Some arrangements may be based on public domain tunes.